• Description

Príklady dobrej praxe o tom, ako sa posilnuje kapacita v komunite, budujú sa miestne zdroje a vzájomná dôvera, ako aj o tom, preco na tom zálezí.